Vad vet du om streckkoden?

Streckkodenär en fantastisk uppfinning som bara i Sverige sparar företag miljarder kronor årligen. Detta sker framförallt genom att hanteringen av streckkodsmärkta varor går fortare och att detta system gör det lättare för dig och ditt företag att ha kontroll på en hel produktionskedja.

Forskningsrapporten “Streckkoderna och den moderna varudistributionen - en beskrivning och analys av streckkodens betydelse för distributionen och för konsumenterna” från Handelns Utredningsinstitut (HUI, 2006) belyser detta faktum. Så om du inte redan streckkodsmärker dina varor är det dags att börja!

Det som gör streckkodenså överlägsen är dess relativa enkelhet som gör att den snabbt kan läsas av. Har du en lång produktionskedja så hjälper den dig som du säkert känner till att hålla reda på hela kedjan från tillverkning till försäljning.

Vi på Batelco har ett brett utbud av streckkodsprodukter och kan därmed hjälpa dig att uppdatera din teknikpark eller göra din varuhantering så mycket enklare, om du inte tidigare streckkodmärkt dina produkter. Om du gör en beställning innan 13.30 i vår webbshop kommer den med få undantag fram till dig redan samma dag. Kontakta oss för mer information om våra.

Vad kan streckkoder göra för ditt företag?

Streckkoderär “bara” svarta streck på vit botten. Dessa svarta streck har dock revolutionerat varuhanteringen över hela världen och sparat företag enorma belopp. De är tidsbesparande och möjliggör automatiserad varuhantering.

Streckkoderär därmed en teknik som ligger högt upp på listan över fenomen som påverkar och möjliggör den värld vi lever i. Vi på Batelco är specialiserade på utrustning som har med dessa streck att göra. Vi kan erbjuda dig ett brett sortiment av produkter från portabla streckkodsläsare till displaysystem som visar priset på varorna i dina hyllor.

Vi vill gärna att du ska komma fram till samma slutsats som vi har, nämligen att streckkoderär en viktig del av din verksamhet. om du sysslar med dagligvaruhandel, produktion, lagerhantering m.m. Låt oss hjälpa dig att hitta den rätta utrustningen för just ditt företag.

Besök vår webbshop för  att se vad vi har att erbjuda, kontakt oss sedan för personlig service. När vi kommit fram till vad det är du behöver kommer din leverans fram till dig fort. Tid är som bekant pengar.

 


Innehåll

1. Typer av streckkoder 1.1 EAN-13, EAN-8

1.2 UPC

1.3 Code 39

1.4 GS1-128 1.4.1 Applikationsidentifierare, AI

1.5 Code 128

1.6 ITF-14

1.7 GS1 Datamatrix

1.8 GS1 Databar

1.9 Industrial 2 of 5

1.10 Industrial 2 of 5 Interleaved

1.11 PDF417

1.12 QR-kod

2. Tillämpningar 2.1 Märkning av varor

2.2 Automatisk postsortering

3. Källor

4. Externa länkar

Typer av streckkoder

EAN-13, EAN-8

EAN-13 och EAN-8 (tidigare även kallat EAN-kod (European Article Number)) är världens mest spridda streckkod, och används för märkning av artiklar och varor. Nummersystemet hanteras av GS1-organisationen i respektive land.

UPC

Universal Product Code, förkortat UPC, är ett system för streckkoder som används i USA och Kanada. Sedan ett antal år rekommenderas kunder till GS1 US och GS1 Canada att också acceptera EAN-13 och EAN-8.

Code 39

Code 39 är ett äldre kodformat som kan koda versala tecken (A-Z),siffror (0-9) samt några specialtecken. Code 39 har ingen inbyggd kontrollsiffra.

GS1-128

GS1-128 är en streckkod som används på ytterförpackningar. Den innehåller bland annat artikelnummer (GTIN) och batchnummer. Det ger möjlighet till spårbarhet och möjlighet till att följa gods under transport och hålla rätt på varor i lager. GS1-128 är en variant av den mer generella streckkodstypen Code 128. I GS1-128, till skillnad från Code 128, används applikationsidentifierare (AI) som beskriver vilken typ av information som finns i streckkoden. Genom att använda GS1-128 och olika AI kan en och samma streckkod innehålla information om till exempel SSCC (GS1-kollinummer), GTIN (GS1-artikelnummer), antal ytterförpackningar på en pall, batchnummer och datum. Det är dock inte är möjligt att använda Code 128 för att överföra olika typer av information i en och samma streckkod. Streckkoden är utformad så att den kan läsas av rakt från höger eller vänster med fasta eller portabla läsare. Streckkodens storlek får variera så att modulbredden ligger i intervallet 0,495 till 0,94 mm. Den maximala fysiska längden, inklusive de tysta zonerna, för GS1-128 är 165 mm och det maximala antalet datatecken är 48 tecken i en enskild streckkodssymbol.

Applikationsidentifierare, AI

AI är en kod som består av två till fyra siffror där de olika koderna anger vilket dataelement, eller information, som finns i streckkoden. Till exempel anger AI (01) att streckkoden innehåller GTIN, AI (15) bästföredatum och AI (10) batchnummer. Koden skrivs ut inom parentes under streckkoden före det dataelement det beskriver, men parentesen läggs inte in i streckkoden.

Code 128

Code 128 kan koda de 128 första tecknen i ASCII-kodningen men ger även en kompakt kodning av numeriska värden. I koden ingår även en kontrollkod för att säkra mot läsfel.

ITF-14

ITF-14 (Interleaved Two of Five) kan tryckas direkt på wellpapp och ytterförpackningar eftersom den har en hög toleransnivå och är stor jämfört med EAN-13 och EAN-8. Streckkoden används för att märka artiklar med ett GTIN-14.

ITF-14 är en internationellt standardiserad streckkod som även används av GS1. Streckkoden kan:

Representera ett GTIN-14. Om ITF-14 skall användas för en identitet med färre siffror kan den fyllas ut med nollor i början av nummerserien.

Tryckas med en stödram, vilket underlättar vid besvärliga tryckförhållanden och ger större säkerhet vid avläsning. Om stödramen saknas finns det risk att koden feltolkas vid avläsningen.

Tryckas direkt på wellpapp och andra material som används till ytterförpackningar på grund av att streckkoden har en hög toleransnivå och är stor jämfört med EAN-13 och EAN-8.

Koden kan läsas både från vänster och höger men inte från olika infallsvinklar.

GS1 Datamatrix

GS1 Datamatrix är den enda av GS1:s informationsbärare som är 2-dimensionell i matrisform. Den används i ökande omfattning i hälso- och sjukvårdssektorn.

GS1 Databar

GS1 Databar är en grupp med streckkoder som kan bära mer information än bara GTIN (GS1-artikelnummer), till exempel datum och batchnummer. Det skapar möjligheter för lösningar som exempelvis stödjer spårbarhet, äkthetsbevisning och global identifiering av färskvaror från tillverkare till slutkonsument.

GS1 Databar används för streckkodsmärkning på artiklar där utrymmet är begränsat eftersom GS1 Databar är liten i förhållande till exempelvis EAN-13. Den kan bära mer information utöver GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer), till exempel datum, vikt, serienummer och lot/batchnummer, vilket stödjer system som hanterar spårbarhet äkthetsbevisning och global identifiering av färskvaror. GS1 Databar är en global standard för hantering av artiklar med varierande vikt, till exempel frukt och grönt samt kött, fisk och ost. För dessa artiklar används idag nationella viktvarunummer som endast kan användas i det land där numret har delats ut. GS1 Databar gör det möjligt att identifiera artiklar med varierande vikt med GTIN (GS1-artikelnummer) vilket gör att artikeln inte behöver märkas om beroende på var artikeln ska säljas.

Industrial 2 of 5

Industrial 2 of 5 är ett äldre kodningssystem som fortfarande används inom industrin. Den ger dålig lässäkerhet då den inte har någon inbyggd kontrollsiffra.

Industrial 2 of 5 Interleaved

Industrial 2 of 5 Interleaved är en släkting till Industrial 2 of 5 och som har förbättrad densitet genom att jämna teckenpositioner kodas med mellanrummen mellan de mörka strecken. Koden har dålig lässäkerhet då den inte har någon inbyggd kontrollsiffra.

PDF417

PDF417 är en 2-dimensionell streckkod. Den ser ofta ut som en förvrängd digital bild. En enda PDF417-symbol kan teoretiskt sett hålla upp till 1 850 bokstäver, 2 710 siffror eller 1 108 bytes. Specifikationerna för streckkoden brukar därför säga cirka 2 000 tecken. I och med sin höga densitet så måste den läsas med kamera vilket ger dyrare läsare.

QR-kod

Huvudartikel: QR-kod

QR-kod kan innehålla betydligt mer information än andra typer av streckkoder, eftersom den är tvådimensionell. QR-koder används mer och mer i olika former av annonser, då koderna enkelt kan läsas och avkodas av dagens smartphones.

Tillämpningar

Märkning av varor

Koderna EAN-13 och EAN-8 används för märkning av artiklar och varor i handeln och i varudistributionskedjan. De administreras av den globala GS1-organisationen i respektive land, men bygger på en global standard och tillämpning.

För EAN-13 gäller att de första två/tre siffrorna anger landet från vilket numret är abonnerat, eller rättare sagt, dess nationella GS1-organisation. För abonnemang utfärdade i Sverige gäller talet 73 (egentligen 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738 och 739). GS1 hette tidigare EAN (European Article Number).

Automatisk postsortering

För automatisk postsortering används en annan streckkod. Den kan tryckas med fluorescerande färg, som nästan inte syns alls i vanlig belysning, men som framstår mycket klart i ultraviolett belysning. Sorteringen kan därför göras utan att störas av annat som kan finnas skrivet eller tryckt på kuvertet.


Kontakta oss

Vår kundtjänst är öppen 24/7

Telefon:08- 121 440 17

Kontakta vår "hotline"
.              

Payson internetbetalningar

.

Betalsystem .