Officerare för anläggningar eller underhåll bidrar till att förebygga akuta olyckor och upprätthålla kontinuitet i verksamheten. Med OPTICON mobila enheter, officerare har en mobil anläggning planerare. Det kan hålla arbetsplats checklistor, lägga till bilder för att vägleda den situationsmedvetenhet eller bevis det färdiga arbetet. Nästa att kartlägga och bedöma de mobila enheter fungerar också som ett kommunikationsverktyg som möjliggör direkt svar och samtal med externa parter.

Användningsområden:
- Rapport interiör (eller yttre) miljö
- Spårning av tillgångar
- Uppförande inventarielista
- Rekord utcheckade objekt
- Trace sårbarhet
- Stöld / förlust rapportering


Kontakta oss

Vår kundtjänst är öppen 24/7

Telefon:08- 121 440 17

Kontakta vår "hotline"
.              

Payson internetbetalningar

.

Betalsystem .