Säkerställa kvaliteten det löpande bandet och interagera produktions framsteg. Scanning enheter sänder identifierade data till en central databas som erbjuder en effektiv informations-och kontrollverktyg för noggrann hantering av gods.

Branschen kräver tillförlitliga produkter med höga skanningshastigheter . Förbättrad synlighet i tillverkningsprocessen erhålls genom automatiska kontroller av produktionslinjen.

OPTICON produkterna är utrustade med en fast bostad och finns i olika modeller för att möta den variation i programmet och de olika krav på fysisk och miljöförhållanden.


Kontakta oss

Vår kundtjänst är öppen 24/7

Telefon:08- 121 440 17

Kontakta vår "hotline"
.              

Payson internetbetalningar

.

Betalsystem .