Track & Trace är den vanligaste namn för att spåra objekt via standardiserade referensnummer eller dedikerade streckkoder . Streckkoder , fästa på brev och paket möjliggör fullständig spårbarhet av produkterna . Här , OPTICON mobila enheter med integrerade skannrar visar deras mervärde . Att tillåta snabbt en effektiv streckkod datafångst är nyckeln till att använda redan tillgängliga uppgifter om post etikett och visar information om kvalitet, kostnad och tid för aktiviteten .

Opticon streckkod datainsamlare är lätta, har en hög skanningshastighet och alla skannade data för hela dagen samlas på minnet , som gör det möjligt att använda enheterna hela dagen .

" Med Opticon lösningar streckkods identifierare på postförsändelser scannas i en bråkdel av en sekund , vilket minskar pappersarbetet och öka spårbarheten . "

GPS
Den senaste utvecklingen innebär världsomspännande Global Positioning System ( GPS ) tillåter arbetskraft att enkelt hitta sin destination eller ännu viktigare - att koppla data affärsapplikationer till de absoluta GPS tider och verkliga koordinater . Den största nyttan med GPS integreras i Opticon enheter är att operatörerna också kan spela in sitt geografiska läge från andra registreringar och skannade data. Tillgången till denna teknik för att inkludera rutt platser överbryggas kapacitet och analyser av logistik flyttar hela världen .


Kontakta oss

Vår kundtjänst är öppen 24/7

Telefon:08- 121 440 17

Kontakta vår "hotline"
.              

Payson internetbetalningar

.

Betalsystem .