Leverans
Normalt kan du beställa fram till klockan 13.30 för leverans från oss samma dag. Saknas någon vara i lager brukar vi kunna leverera inom 3 till 14 dagar. Vi debiterar endast verklig frakt. Kunden äger ej rätt till ersättning för eventuell sen leverans.
Levererade produkter förblir Scand. Batelco AB:s egendom tills full betalning är erhållen.

Priser
Alla priser är i svenska kronor . Mervärdesskatt tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i prislistor, annonser mm samt slutförsäljning.
Vi förbehåller oss rätten att utan föregående avisering justera priser för orsaker som står utanför vår kontroll.

Betalningsvillkor

Stat, kommun, landsting, offentlig förvaltning, skolor och universitet samt börsnoterade bolag levereras mot faktura 30 dagar. För övriga företag gäller efter kreditprövning betalning mot faktura inom 20 dagar från fakturadatum om ej annat avtalas.

Leverans till privatpersoner sker mot kontant betalning (förskotts-betalning, efterkrav, postförskott) om ej annat avtalats. Ej utlösta postförskott eller efterkrav debiteras med kr 150 kronor.

Prisjusteringar får ej göras på fakturan utan skall meddelas oss för kreditering eller debitering.

Från förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 9% per månad. Påminnelseavgift debiteras enligt gällande lag.

Support
Fri support per e-post i 30 dagar efter leverans.

Returer 
Eventuell retur skall alltid godkännas av Batelco AB för erhållande av returgodkännande med returnummer. Med returen skall returgodkännandet bifogas. Detta är en förutsättning för att returen skall kunna behandlas av oss.

Alla returer sker på kundens bekostnad och risk och skall tydligt märkas med vårt returnummer på ytteremballage dock ej på originalförpackningen.

Godkänd retur krediteras varans pris minus ett returavdrag på grund av kostnader för vår uppackning, kontroll mm. Returavdraget understiger generellt aldrig 20% av varans nettopris, dock lägst 250 kronor.

Godkänd retur skall återsändas i komplett oskadad originalförpackning . Retur som ej är försedd med vårt returnummer, återsändes med obetald frakt till avsändaren.

Endast returer av felexpediering eller fabrikationsfel godkännes utan extra kostnad.

Reklamationer
Reklamation angående fel eller brist i varan skall ske skriftligen omgående eller senast 5 dagar efter leveransdatum. Underlåtelse att reklamera inom angiven tid innebär förlust av rätt att göra gällande anspråk mot Batelco AB. Skadat gods ska rapporteras till vår kundservice inom 24 timmar från motagandet.

Annulering av order
Avbeställning av beställd vara kan bara ske om varan lagerhållits på vårat lager i Stockholm. 
Order på vara som redan registrerats/lämnat distributörens lager kan inte annuleras, i vissa fall kan dock annulering medges dock med avdrag på 10-25% av varuvärdet plus eventuella fraktkostnader.

Ansvar för fel
Batelco AB bär inte något direkt eller indirekt ansvar för eventuella skador som levererade produkter kan orsaka som driftstopp, merarbete eller annan merkostnad.


Kontakta oss

Vår kundtjänst är öppen 24/7

Telefon:08- 121 440 17

Kontakta vår "hotline"
.              

Payson internetbetalningar

.

Betalsystem .